Notariusz dr Marta Bednarek

24 355 66 55 / 607 919 797

sekretariat@notariuszkutno.pl

Czynności Notarialne

 

Wszelkich informacji dotyczących czynności notarialnych dokonywanych w Kancelarii udzielamy bezpłatnie.

 

Każda z czynności dokonywanych przez notariusza ma indywidualny charakter. W związku z powyższym przed dokonaniem czynności niezbędny jest kontakt z pracownikami kancelarii w celu przygotowania dokumentów potrzebnych do dokonania wybranej czynności notarialnej.

 

Dokumenty można dostarczyć:

 

 • osobiście,

 • przesłać skany dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Na termin czynności notarialnej należy przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty w oryginałach.

 

Poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy z Kancelarią można uzyskać ponadto informacje o kosztach:

wysokości taksy notarialnej, opłatach sądowych i należnych podatkach.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 

 • sporządza akty notarialne, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron;

 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

 • sporządza poświadczenia, doręcza oświadczenia;

 • spisuje protokoły;

 • sporządza protesty weksli i czeków;

 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;

 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.